BENEFITS

Lignosus Tiger Milk Mushrooms is being used for more than 400 years as a natural lung supplement as it contains a lot of organic healing properties on many medical ailments such as asthma, cough, fever, sinus, bronchitis etc. It is also known for healing wounds and indigestions.

12 fantastiska hälsofördelar med Lignosus

1. Lindrar hosta och slem Image

1. Lindrar hosta och slem

Lindrar pipande andning och hosta och hjälper till att lossa slem så att hostan blir mer produktiv.

2. Förbättrar andningen Image

2. Förbättrar andningen

Hjälper till att öppna och rensa luftvägarna för att förbättra andningsförmågan.

3. Stödjer en sund slemproduktion Image

3. Stödjer en sund slemproduktion

Minimerar irritation i luftvägarna och främjar en balanserad slemproduktion.

4. Lindrar inflammationer i andningsvägarna Image

4. Lindrar inflammationer i andningsvägarna

Bidrar till att blockera specifika proteiner som kan utlösa onormala inflammatoriska reaktioner i luftvägarna.

5. Renar och avgiftar lungorna Image

5. Renar och avgiftar lungorna

Hjälper till att rensa slem, toxiner, föroreningar och orenheter från lungorna.

6. Lindrar nästäppa Image

6. Lindrar nästäppa

Hjälper till att bryta ner slembildning för att förbättra lungkapaciteten och syreflödet för att lindra överbelastning

7. Naturligt stöd för astma Image

7. Naturligt stöd för astma

Bidrar till att minska inflammation i luftvägarna, balansera immunförsvaret och skydda andningsorganen, vilket kan ge lindring av astmasymtom.

8. Naturligt stöd för KOL Image

8. Naturligt stöd för KOL

Fungerar som ett naturligt stöd vid KOL genom att minska inflammation, tillföra antioxidanter, modulera immunsystemet och främja andningshälsan.

9. Långtidsrökare stärker immunförsvaret Image

9. Långtidsrökare stärker immunförsvaret

Hjälper till att lindra hosta hos rökare.

Förbättrar lungfunktionen så att den kan bekämpa inandad rök.

Att sluta röka är dock det bästa sättet att undvika långsiktiga skador på lungorna.

10. Förbättrar välbefinnandet i andningsvägarna Image

10. Förbättrar välbefinnandet i andningsvägarna

Rik på antioxidanter som motverkar cellskador i andningsorganen och främjar hälsan i lungor, bihålor och luftrör.

11. Bidrar till ett välmående immunsystem Image

11. Bidrar till ett välmående immunsystem

Tigermjölksvampens antimikrobiella egenskaper bidrar till att stärka lungornas immunförsvar mot allergener.

12. Lindrar symtom från bihåleinflammation Image

12. Lindrar symtom från bihåleinflammation

De antiinflammatoriska egenskaperna hos tigermjölksvamp hjälper till att förebygga och lindra inflammation i bihålorna.

Hur fungerar Lignosus?

Lignosus verkar genom en 4-stegs lungvårdsmekanism för att stärka andningshälsan.

lungs-4protection

product-organicandnatural Lungvårdsmekanism i 4 steg

1. icons-new-graybg-cleanse

RENSNING

Fungerar som en naturlig avgiftare och avlägsnar föroreningar från luftvägarna.

Naturligtvis kommer din kropp att hosta för att hjälpa till att driva ut dessa orenheter.

2. icons-new-graybg-rejuvenate

REJUVENERA

Vitaliserar och återställer cellulär metabolism i lungorna och föryngrar skadad lungvävnad.

3. icons-new-graybg-strengthen

FÖRSTÄRKA

Förbättrar immunförsvaret och den inflammatoriska reaktionen i lungor, bihålor och luftrör.

4. icons-new-graybg-protect

SKYDD

Förstärker det naturliga försvaret i lungorna och minskar risken för framtida skador.

[]